Krav om tvungen HFI og HPFI- afbrydere

 

Google
 

 

 

Øget sikkerhed i nye og eksisterende installationer

Senest pr. 1. juli 2008 skal alle bygninger i Danmark have installeret HFI eller HPFI - afbrydere i elinstalltionerne.

Stadig flere husholdningsapparater er forsynet med en stikprop, der fysisk passer i de danske stikkontaker, men som ikke skaber forbindelse til beskyttelsesjorden og dermed forhindrer, brugeren får stød, hvis der f.eks. opstår en elektrisk fejl i apparatet.

Det har længe været et lovkrav at have jordbeskyttelse og HPFI i nye elinstallationer i hjemmet, men der er stadig en del steder i den private boligmasse og i industrien, som mangler en af de to beskyttelses muligheder. Med den nye stærkstrømbekendtgørelse afsnit 6B og 8 øger sikkerhedsstyrelsen nu sikkerheden yderligere med kravet om supplerende beskyttelse med HPFI - afbryder i både nye og eksisterende installationer.

En der i forvejen installeret en HFI - afbryder, kræves denne ikke udskiftet til en HPFI, men da mange ældre HFI afbrydere - grundet deres konstruktion ikke tager højde for alle de nye elektroniske brugsgenstande såsom mikroovne og husholdningsapparater med indbygget elektronik - kan det derfor være en god ide også at få skiftet den til en HPFI afbryder. Kravet omfatter både boliger og andre installationer i f.eks. kontorer, institutioner og skoler, landbrug, fobrikker, hoteller, handel og service, håndværk og industri.

2 datoer du skal huske!

Kravet om supplerende beskyttelse med HPFI - afbryder trådte i kraft pr. 1 januar 2007 og omfatter alle almindelige stikkontaker med mærkestrøm til og med 16A og andre tilslutningssteder (andre stikkontkter f.eks. industristikkontaker, dåse m.v.) i faste installationer med overstrømsbeskyttelse op til og med 20A som følger:

- Alle nye installationer, som projekteres eller påbegyndes efter denne dato, er omfattet af beskyttelse med en HPFI - afbryder. Projekter, som var projekteret eller påbegyndt før denne dato kan opfattes som eksisterende installationer.

- Alle eksisterende installationer skal senest den 1. juli 2008 have installeret en HFI eller HPFI - afbrydere til supplerende beskyttelse. Det betyder, at en eksisterende HFI - afbryder vil opfylde kravet, medens der skal installeres en HPFI - afbryder, hvis der ikke i forvejen er en fejlstrømsafbryder.

De generelle krav kan naturligvis medføre problemer i en del installationer, og der er derfor også en række undtagelser, som kan læses på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Glem ikke, at fejlstrømsafbryderen ikke kun beskytter mod elektrisk stød ved overgang i installationen. Den beskytter samtidig ved elektriske fejl, der kan forårsage brand i bygninger. Det er derfor sund fornuft at få installeret en HPFI - afbryder.

En endnu bedre måde at beskytte installationen på er at bruge den nye personbeskyttelsesafbryder, i daglig tale også kaldet kombi - afbryder. Her kombineres en automatsikring og en HPFI fejlstrømafbryder i samme komponent, hvilket sikrer mod både overbelastning, korslutning samt fejlstrømme. og så fylder den blot 2 moduler, så den let kan benyttes i en bestående eltavle.

Test din HFI og HPFI - afbryder 2 gange årligt

Er din HFI eller HPFI - afbryder mere end 10 år gammel, er der stor risiko for, at den ikke fungerer. derfor er det vigtigt at teste afbryderen to gange om året. En god huskeregel er, at man skal teste den, når vi går over til henholdsvis sommer og vintertid. de fleste husstande har en HFI eller HPFI - afbryder, men 36% af danskerne tester den aldrig.

HFI eller HPFI - afbryder fungerer bedst, hvis den jævnligt "motioneres". Hvis afbryderen er mere end 10 år gammel, er der yderligere grund til at teste den ofte. En undersøgelse lavet af Sikkerhedsstyrelsen viser, at hver 8. afbryder, der er mere end 10 år gammel, ikke kobler ud som den skal. Derfor anbefaler Sikkerhedsstyrelsen, at man tester sin afbryder to gange om året. Så er man sikker på, at den virker, hvis der opstår en elektrisk fejl.

Når man tester en HFI eller HPFI - afbryder, slukkes der for strømmen i dele af eller i hele huset og dermed også for fx video og elektriske ure. Derfor er det oplagt at teste HFI eller HPFI - afbryder, når man alligevel skal justere disse apparater ved overgangen fra vinter til sommertid og omvendt. Man tester HFI eller HPFI - afbryder ved at trykke på prøveknappen, som er mærket med et "T eller Test". Hvis en HFI eller HPFI - afbryder ikke kobler ud første gang, når man trykker på prøveknappen, skal man kontakte en autoriseret elinstallatør.

 

 

 

 

Fejlstrømsafbrydere HPFI og HFI
Ny HPFI-lov
Kontrolmåling og Isolationsmåling

 

 

 

 

 

Kommentar til El-mappen
EL mappen