Fejlstrømsafbrydere HPFI og HFI

 

 

Google

   

 

 

Fejlstrømsafbrydere HPFI

 

Kort om Fejlstrømsafbrydere HPFI og HFI


I dag bliver der opsat Fejlstrømsafbrydere HPFI i alle nye boliger. I stedet for en Fejlstrømsafbrydere HPFI har mange ældre boliger en Fejlstrømsafbrydere HFI-afbryder. Den fungerer på næsten samme måde og beskytter også mod fejl. En Fejlstrømsafbrydere HPFI afbryder er dog lidt mere avanceret. HFI afbryderen bliver ikke sat ud af funktion, hvis der i fejlstrømmen er en pulserende jævnstrøm. Hvis uheldet er ude, kan der opstå fejlstrømme fx i tordenvejr eller ved brug af elektroniske apparater.

Siden 1. april 1994 skal der installeres en HPFI afbryder i alle nye boliger. Men der er ikke noget lovkrav om, at der skal være en HFI / HPFI afbryder i alle øvrige boliger, hvorfor en del ældre boliger endnu ikke har en afbryder.

Forklaring af forkortelserne Fejlstrømsafbrydere HPFI og HFI


H - står for højfølsom

P - står for pulserende jævnstrøm. Det betyder således, at en HPFI afbryder i modsætning til en HFI afbryder også kan registrere pulserende jævnstrøm.

F - står for fejlstrømsafbryder

I - står for strøm


Hvad beskytter en Fejlstrømsafbrydere HPFI og HFI afbryder mod?

En HFI / HPFI Fejlstrømsafbrydere er med til at forebygge el-ulykker. Afbryderen beskytter personer mod elektrisk stød fra el-apparater og el-installationer. Populært sagt føler HFI / HPFI Fejlstrømsafbrydere, om den strøm, som passerer ud i ledningsnettet, og den strøm, der kommer tilbage i ledningsnettet, er af samme størrelse. Hvis noget af den elektriske strøm, på grund af fejl i et elektrisk apparat eller den elektriske installation, bliver ledt til jord, fx gennem en person, så vil HFI / HPFI Fejlstrømsafbrydere straks afbryde.

Selv de bedste el-apparater kan efter flere års brug blive slidte. Det gælder både apparatets enkelte dele og den fysiske påvirkning, som de bliver udsat for. Det kan fx være ved gentagne vrid af apparatets ledninger. Så kan der opstå en fejlstrøm. I det tilfælde vil HFI / HPFI Fejlstrømsafbrydere slukke for el-installationen. Det kræver dog at apparatets jordforbindelse er i orden. Jordforbindelsen er det tredje ben i stikproppen på normale 220 volt apparater. Den giver sammen med en HFI / HPFI Fejlstrømsafbrydere en ekstra beskyttelse.

 

 

 

Ny HPFI - lov
Krav om tvungen HFI og HPFI - afbrydere
 
 
 
EL mappen