Gruppeantal, samt valg og placering af gruppeafbrydere i-og til lejlighed / bolig / hus

 

 

Google
 

 

 

Gruppeantal, samt valg og placering af gruppeafbrydere o.lign. i-og til lejlighed / bolig / hus

Definitionen på en lysgruppe er følgende:En gruppe der forsyner 250 V-stikkontakter og andre tilslutningssteder for belysningsarmaturer og mindre enfasede brugsgenstande.

 

Antal lysgrupper i-og til lejlighed / bolig / hus

Antallet af lysgrupper skal mindst være lig med boligens nettoareal i m2 divideret med 50, dvs hver 50 m2 i boligen skal have en lysgruppe.Ved nettoarealet forstås hele arealet inden for boligens begrænsende vægge uden fradrag for skillevægge. Arealet af evt. udenomsrum i udhuse, kældre eller tagetager medregnes ikke i dette nettoareal.

 

Placering af gruppeafbrydere m.v. i-og til lejlighed / bolig / hus

Gruppeafbrydere eller andet beskyttelsesudstyr skal anbringes i den bolig hvortil de hører. (Dette er ikke nødvendigt for bl.a. plejehjems-, hotel- og kollegieværelsej). Placeringshøjden er maximalt 2,2m og minimalt 1m eller i aflåseligt skab, og så vidt muligt i installationens tyngdepunkt. Kravene opfyldes normalt ved at placere disse afbrydere i mindre gruppetavler, hvis udstrækning (mindre en 1m bredde og/eller højde) kun giver anledning til, at tavlerne skal placeres let tilgængelige for betjening. Adgangen må altså ikke være afhængig af anvendelse af transportable stiger, stole o.lign.

 

Mærkning af gruppeafbrydere m.v. i-og til lejlighed / bolig / hus

Gruppeafbrydere, HPFI-afbrydere og lignende adskillere skal forsynes med en tydelig og holdbar mærkning, der angiver hvilke grupper/sektioner, de afbryder. Ligeledes skal der forefindes en mærkning, der angiver den maximale størrelse på overstrømsbeskyttelsen ved sikringer, automatsikringer og motorværn.

 

Specielle krav

Gruppeafbrydere (adskillere) for 230/400V grupper med en mærkestrøm på højst 16A skal kunne frakoble (bryde) alle spændingsførende ledere samtidig. PE- og PEN- ledere regnes ikke for spændingsførende, men det gør N-lederen. I TN-S net kræves N-lederen dog ikke afbrudt.Det vil praksis sige, at der næsten altid i grupper op til 16A skal bruges 2- og 4- spolede gruppeafbrydere. PFI og HPFI- afbrydere, som anvendes i boliger, skal være af en type, der ved fejl udløser både for vekselstrøm og pulserende jævnstrøm.De skal bære symbolet:

Med hensyn til specielle krav til målertavler (målerplaceringer) henvises der til Fællesregulativets- og de lokal elleverandørers bestemmelser.

 

 

 

EL installationskrav i-og til lejlighed / bolig / hus
Beskyttelse mod indirekte berøring BIB (ekstrabeskyttelse) i-og til lejlighed / bolig / hus
Dimensionering af stikledninger og hovedledninger i-og til lejlighed / bolig / hus
Overstrømsbeskyttelse af PVC-isolerede kabler og ledninger i-og til lejlighed / bolig / hus
Antal stikkontakter i køkkener og deres placering i badeværelser i-og til lejlighed / bolig / hus
 
 

 

EL mappen