TN – systemer (nulling)

 

 

 

Google
 

 

 

Ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 (SB) 312.2.1

TN- systemer har et punkt forbundet direkte til jord, og de udsatte dele i installationen er forbundet til dette punkt med beskyttelsesledere. Der findes tre typer TN – systemer afhængig af fremføringen af nul – og beskyttelsesleder:

 


TN – S (nulling)

TN – S (nulling) system hvor der er brugt en separat beskyttelsesleder i hele systemet.

 

TN – S (nulling)

 

TN – C – S (nulling)

TN – C – S (nulling) system hvor nul – og beskyttelsesfunktionerne er kombineret i en enkelt leder i en del af systemet.

 

TN – C – S (nulling)

 

TNC – C (nulling)

TNC – C (nulling) system hvor nul – og beskyttelsesfunktionerne er kombineret i en enkelt leder i hele systemet.

 

TNC – C (nulling)

For installationer, der forsynes fra en offentlig elforsyning, må nulling anvendes i følgende tilfælde, såfremt anlægget, der forsyner installationen, er nul sikkert, jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 4, § 10:

1. Hvor installationen forsynes fra egen transformerstation.
2. Hvor stikledningen udgår direkte fra transformerstation og er udført med kabel.
3. Hvor nulling allerede anvendes i installationen.
4. Hvor elleverandøren har givet en særlig tilladelse.

Elleverandøren kan kun nægte nullingstilladelse i de under pkt. 1 og 2 nævnte tilfælde hvis der er større tekniske vanskeligheder forbundet med at opnå nulsikkerhed i forsyningsanlægget.

Nulling må anvendes uden nullingstilladelse i det under pkt. 3 nævnte tilfælde.

 
 
 
IT system
TT system

 

 

 

EL mappen