Beskyttelse mod indirekte berøring BIB (ekstrabeskyttelse) i-og til lejlighed / bolig / hus

 

 

Google

 

 

Beskyttelse mod indirekte berøring (ekstrabeskyttelse) i-og til lejlighed / bolig / hus

Likaliteternes påtænkte brug med de heraf forbundne risici ved anvendelse af den elektriske installation.
Anvendelse af elektriske apparater i boliger og de hermed forbundne risici.

     

I installationen i-og til lejlighed / bolig / hus

Hovedreglen er, at alle stikkontakter og andre tilslutningssteder skal være omfattet af beskyttelse mod indirekte berøringsfare ved hjælp af automatisk afbrydelse af forsyningen. Denne afbrydelse skal normalt ske ved hjælp af HPFI - afbryder. Det er dog ikke udelukket, at enkelte stikkontakter eller andre tilslutningssteder er beskyttet ved hjælp af separat strømkreds eller sikkerhedsspænding.

Hvis man af driftstekniske grunde til enkelte brugsgenstande ikke ønsker at anvende HPFI - afbryder, kan man vælge at anvende PFI - afbryder eller, hvis der er nullingstilladelse, sikringer (automatsikringer) til den automatiske afbrydelse af forsyningen. I sådanne situationer bør (må) stikkontakter ikke placeres almindeligt tilgængeligt.

 

1. april 1975 reglen + Elråd - Meddelelse 3/98 i-og til lejlighed / bolig / hus

Ved anvendelse af HPFI -beskyttelse i boliger opført før 1. april 1975 er det tilladt at undlade anvendelse af beskyttelsesledere i den del af installationen, der er anbragt inde i selve boligen. Denne lempelse i installationsreglerne gælder nu også for installationer udført før 1. april 1994, derfor oså for carporte, garager, udhuse o.lign. samt i det fri, når der er tale om en mindre udvidelse/ændring eller omlægning af installationen. det er dog et krav at installationen forsynes gennem en HFI- eller HPFI afbryder. Ved en mindre udvidelse, forstås max. 2 tilslutningssteder.

 

Af brugsgenstande i-og til lejlighed / bolig / hus

Hvis stikkontakter og andre tilslutningssteder er omfattet af HPFI - beskyttelse jvf. hovedreglen omtalt her i afsnittet under "beskyttelse mod indirekte berøring", skal brugsgenstandene selvfølgelig tilsluttes til beskyttelseslederen i den udstrækning dette er muligt.

I øvrigt skelnes der mellem stationære - a. og transportable brugsgenstande b. :

a. Der skal anvendes klasser I eller II apparater. Klasser I apparater skal ubetinget tilsluttes beskyttelseslederen, såfremt "1. april 1975 - eller Elråd Meddelese" undtagelsen ikke kan tages i anvendelse.

b. Der kan frit uden beskyttelsesleder - tilslutningstvang anvendes klasser 0, klasser I eller klasser II apparater.

 

     

       

 

EL installationskrav i-og til lejlighed / bolig / hus
Dimensionering af stikledninger og hovedledninger i-og til lejlighed / bolig / hus
Overstrømsbeskyttelse af PVC-isolerede kabler og ledninger i-og til lejlighed / bolig / hus
Gruppeantal, samt valg og placering af gruppeafbrydere i-og til lejlighed / bolig / hus
Antal stikkontakter i køkkener og deres placering i badeværelser i-og til lejlighed / bolig / hus

 

 

 

EL mappen