Hvad må man selv lave af elarbejde?

 

Google
 

 

Du må selv uføre en del arbejde på elinstallationerne i din bolig. Se, hvornår du selv må udføre elarbejde og hvornår du skal have fat i en autoriseret elinstallatør.

 

Det må du selv udføre - lovligt elarbejde

Når strømmen er afbrudt, må du selv:

 • Udskifte eller montere stikpropper og ledningsafbrydere, ledningsafbrydere, apparatkontakter og transportable stikkontakter (forlængerled, tristikdåser m.m.).

 

 • Reparere elapparater, fx. udskifte ledningen, der fører strøm til apparatet (en tilledning), og udskifte en fatning.

 

 • Udskifte indendørs (normaltætte) afbrydere og stikkontakter uden jord - og dermed med to huller - op til 250V i boligen. Normaltæt materiel, er alt materiel, der ha en IP 20 mærkning eller ikke har IP - mærkning .

 

 • Udskifte indendørs (normaltætte) stikkontakter med jord - og dermed med tre huller - op 250V i boligen. Det forudsætter dog, at boligens elinstallation er beskyttet med en HFI eller HPFI afbryder.

 

 • Udskifte almindelige afbrydere til lysdæmpere eller til afbrydere med tidsfunktion o.lign. i boligen

 

 • Ophenter eller sætter lamper op, og tage lamper ned i boligen. Det gælder også lavvolt belysning (halogenlampesæt), som leveres med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning.

 

 • Ændre og reparere svagstrømsstyrings (Spændingsområder 1) og reguleringssystemer, som anvendes til at styre stærkstrømsfunktioner, fx. omprogrammering af intelligente styringer.

 

Det elarbejde, man selv må udføre i den faste installation, ændrer ikke grundlæggende ved installationen.

Derfor skal installationen i din bolig stadig opfylde de installationsregler, der var gældende på det tidspunkt, hvor din elinstallation blev etableret.

 

Det er kun til, en autoriseret elinstallatør udføre

 • Nye installationer i boligen

 

 • Opsætte halogenlamper (lavvoltbelysning), hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig.

 

 • Udvide eksisterende elinstallationer i boligen, fx. sætte en ny stikkontakt op ved siden af en eksisterende.

 

 • Udfære elarbejde i måler eller gruppetavle i boligen.

 

 • Installere eller udskifte materiel i boligens faste installation med en spænding over 250V (Spændingsområde 2).

 

 • Installere eller udskifte udendørs afbrydere eller stikkontakter.

 

 

 

 

Teksten er fra Sikkerhedsstyrelsen

 

 

 

 

EL mappen