L-AUS Afstanden DL

 

 

Google
 

 

 

 

Afstanden i luft, som angiver den ydre grænse af farezonen.

Se SB (Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 - (634,6.1)) og L-AUS håndbogens afsnit 3 vedrørende værktøj og udrustning for L-AUS.

Afstanden afhænger af driftsspændingen og regnes i luft fra enhver spændingsførede del i anlægget.

Note: Indekset L stammer fra den engelske betegnelse "Live".

Området inden for afstanden DL. fra en spændingsførende del i et højspændingsanlæg betegnes som farezonen omkring denne anlægsdel.

 

 

 

Nye bestemmelser for L-AUS

 

 

 

EL mappen