Wide Area Network (WAN)

 

 

Google
 

 

 

 

De netværk der ikke er lokalnetværk kaldes for Wide Area Network eller WAN. WAN er betegnelsen for netværk, der har større geografisk udbredelse end et LAN. Kendetegnet for WANs er, at de ofte bruger offentlige telefonlinier eller andre langdistancekabler for at forbinde computere over store afstande. I et WAN er båndbredden normalt stærkt begrænset, fordi det er dyrt at have stor båndbredde over store afstande. Typiske hastigheder i WAN spænder fra 128 Kbps til højere.Wan er ofte mere kompliceret end LAN, fordi der dels kan kommunikeres over offentlige kabler og store afstande og dels ikke stilles garantier for, hvilken arkitektur og topologi der anvendes hos modtageren. WAN er derfor ofte kendetegnet ved heterogene (uens) systemer. Internettet er et eksempel på et WAN, som er en masse LANs, der er sammen koblet via offentlige kabler. Internet er faktisk verdens største netværk.

 

 

 

Client Server netværk
Ethernet Kollision netværk
Local Area Network (LAN)
Peer-to-peer netværk

 

 

 

EL mappen