Local Area Network (LAN)

 

 

Google
 

 

 

 

Et local area net work, dvs. et lokalnetværk, er et netværk af computere, der er i umiddelbar nærhed af hinanden, f.eks. i en virksomhed, bygning eller på et universitetsområde. Lokalnetværk ejes normalt af den virksomhed eller organisation som bruger det.
Som følge af den korte afstand computerne imellem har lokalnetværk ofte en højbåndbredde og dermed en "høj" transmissionshastighed. Typiske hastigheder i lokalnetværk er 10 og 100 Mbps.
Lokalnetværk er normalt homogene, hvilket betyder at de teknisk set er relativt enkelt opbyggede, med ensartede komponenter og computere, samme protokol osv. Normalt er der en enkelt høvding (netværksadministrator)som træffer beslutninger om netværket arkitektur og topologier.
 

 

 

Client Server netværk
Ethernet Kollision netværk
Peer-to-peer netværk
Wide Area Network (WAN)

 

 

 

EL mappen