Stjerne topologi

 

 

Google
 

 

I Stjerne topologi tilfælde er alle klienterne tilsluttet et samlings punkt. Dette samlingspunkt kan for eksempel være en hub. Ved datatransmission fra en terminal, hvor man bruger en hub som det centrale samlingspunkt, vil samtilige terminaler tilknyttet denne hub modtage alle sendte informationer.

 

 

En fordel ved at bruge Stjerne topologi er blandt andet, at der er mulighed for at benytte fuld Duplex. Endvidere er netværk baseret på denne Stjerne topologi lette at installere og fejlfinde på. Der er ofte monteret dioder på samlingspunktet og terminalen disse fortæller om der er korrekt forbindelse i begge ender af kablet og om trafikken forløber uden konstante datakollisioner. Af ulemper kan nævnes, at hvis der opstår fejl i samlingspunktet, vil alle terminalerne tilknyttet denne del blive frakoblet netværket.

 

 

 

Bus topologi
Matrix topologi
Ring topologi

 

 

 

EL mappen