Ring topologi

 

 

Google
 

 

 

 

I Ring topologi er netværket opbygget som en ring. I ringen passerer signalet gennem én terminal ad gangen. Det kræver, at hver terminal kender sin egen adresse og har mulighed for at sende data videre, hvis ikke terminalen selv var modtageren. I denne topologi skal én maskine være dedikeret til at styre rettighederne i ringen, således at kun én terminal af gangen adsender et signal - sammen maskine skal samtidig sørge for, at alle terminaler har lige rettigheder. Når man taler om ring topologi taler man oftest om Token Ring - netværk, som nærmere beskrevet om netværkstyper. Token Ring - netværket er opbygget fysisk som en Stjerne topologi, men fungere logisk som Ring topologi. Terminalerne er tilsluttet ved hjælp af Twisted Pair kabler til en MAU (Multistation Attachment Unit). Udseendemæssigt kan en MAU forveksles med en hub, men funktionsmæssigt er de meget forskellige. MAU'ens funktion er, den modsat hub'en danner en logisk ring mellem server og de andre klient.
 
 
 
Bus topologi
Matrix topologi
Stjerne topologi
 
 

 

EL mappen