Genrelle for varmekabler

 

 

Google
 

 

 

 

Generelle foreskrifter for varmekabler til gulvvarme

 

 

1
Installering af et varmekabel skal udføres af en autoriseret el-intallatør, og skal udføres ihenhold til stærkstømsbekendtgørelsen kapitel 719 og i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
2
Varmekabler må under normal drift ikke foranledige højere temperatur på tilstødende brandbare dele end 80 C.
3
Varmekablets mindste tilladelig bøjningsdiameter er 20 mm.
4
Til - og afslutningsmuffer skal placeres i det materiale der skal opvarmes. undgå bøjninger af varmekablet og tilledninger nær muffen.
5
Brug kun anbefalet og godkendt montagemateriale.
6
Kabelstrips eller kabelclips, ståltråd - må ikke anvendes til fastgørelse af varmekablet.
7
Underlaget hvorpå varmekablet skal udlægges, skal rengøres og skarpe genstande fjernes.
8
Inden tilstøbningen skal kablets modstand og isolationsmodstand måles. Umiddelbart efter støbningen foretages endnu en kontrolmåling.
9
I den faste installation, skal der foran kablet være anbragt en afbryder, dette kan være gruppeafbryderen.
10
For at gøre kablet smidigere ved udlægningen kan der tilsluttes spænding kort tid inden udlægningen.
11
Varmekablet må ikke tages i brug, før betonen har haft en naturlig udtøringstid dvs. 6-8 uger.
12
Kablets beskyttelsesskærm skal tilsluttes for skriftmæssigt.
13
Varmekabler til rumopvarmning bør altid styres af en termostat med føler i et rør i betonen sammen med varmekablet.
14
Varmekablets strenge må ikke ligge op til hinanden, ligesom de heller ikke må krydse hinanden.
15
Varmekablets instalation skal være beskyttet af et HFI eller HPFI relæ.
 
 

 

Konfetions varmekabler
Selvregulerende varmekabler
Varmekabler

 

 

 

EL mappen