Blænding

Google

 

Den direkte blænding

Armaturets opbygning og placering i lokalet skal være af en sådan karakter, at den direkte blænding fra armaturet undgås. Det er selvfølgelig under forudsætning af, at de forskellige arbejdsrutiner og bevægelser i lokalitet sker under normale forhold.

Kraftige lyskontraster skal undgås

En anden slags blænding kan bestå i for store kontrast forskelle lyse og mørke områder inden for det normale synsfelt. Dermed er ikke sagt, at der ikke skal være variation i luminansfordelingen i et rum, tværtimod. En veldisponeret luminansvariation er betydelig bedre og mere spændende end en meget ensartet luminansfordeling.
Luminansovergangene i rummene må som regel ikke være for bratte.

Undgå refleksblænding

Når armaturerne placeres i lokalet, skal de monteres på en sådan måde i forhold til arbejdspladsen, at der ikke opstår generende reflekser i arbejdsfeltet. Det virker nemlig trættende at være udsat for denne blændingsform, og i de fleste tilfælde er man ikke blændingens tilstedeværelse bevidst.

Kontrollér selv om der er refleksblænding

Det kan på en enkelt måde og uden dyre måleinstrumenter kontrolleres, om der er refleksblænding på den belyste genstand. Læg et lommespejl eller en blank aluminiumsplade på arbejdsplanet. Såfremt lyskilden derved bliver synlig, er armaturet placeret forkert i forhold til arbejdsstedet. I sådant tilfælde må armaturet eller arbejdsbordet flyttes, indtil lyskilden ikke længere kan ses i spejlet.

Pas på refleksblænding, når der arbejdes ved skærmterminaler

Det er af endnu større betydning at være opmærksom på refleksblænding i forbindelse med skærmterminaler, hvor der meget let kan opstå reflekser fra armaturerne i den klare skærm. I denne sammenhæng kræves stor omhyggelighed ved armaturvalget, dvs. velafskærmet armatur og korrekt placering i for hold til skærmen.

 

 

 

 

 

Belysningsanlæg i Bygningsreglementet (BR95), afsnit 12,9
Farvegengivelses indeks
Hvad er god belysning
Lyskildedata
Reguleringskomponenter

 

 

 

 

 

Kommentar til El-mappen
EL mappen