Reguleringskomponenter

 

Google

 

 

Belysningssensor

En belysningssensor opnår brugeren at belysningsanlægget ikke på noget tidspunkt leverer mere lys (E-middel) end det indstillede niveau, og samtidig reguleres løbende i forhold til vinduernes lysindfald (dagslysfaktor). Belysningssensoren kan styre On/Off eller trinløst ved en lys – dæmpning.

Bevægelsesmelder

Fx en passiv infrarød (PIR) detektor begrænses drifttimerne når der ikke er tilstedeværelse af personer i lokalet. Denne metode giver som regel en god energibesparelse, og er ofte den enkleste måde at energioptimere på. Den kan anvendes på såvel nye som på eksisterende anlæg men er betinget af at adfærdsmønsteret er tilstedet.

Ur/timerdrift

En ur eller time begrænses unødig brug af belysningsanlægget. Metoden vil ofte kunne ses på ældre anlæg, hvor hele afsnit i en stor bygning kan tændes eller slukkes på bestemt tidspunkter. Udenfor vil disse tidspunkter en aktivering af belysningsanlægget være timerstyret for kortvarigt ophold i bygningen, som regel indenfor en time. PIR føleren overflødiggør i nogen grad ur og timer driften.

Reguleringsmetoder

En ældre belysningsanlæg vil reguleringsmetoderne ofte være begrænsede på grund af installationernes udformning (enkelt zone) og lysstofrørarmaturernes opbygning (ikke dæmpbare). Ved sådanne anlæg vil installationen af en PIR føler som regel være eneste økonomiske mulighed. Her tændes og slukkes hele rummet på én gang og der er kun tale om en energibesparende funktion. Ved nyere belysningsanlæg kan kombinationen af en PIR – føler og en belysningssensor give gode resultater. Her kombineres energibesparelse og komfort under hensyn til dagslysindfaldet. Optimal besparelse opnås ved zoneinddeling. Ved regulering af lokaliteter med kun én zone vil alle armaturerne blive styret samtidigt hvilket kan give problemer med belysningsstyrken i dele af lokalet.

Solsensor

IHC Solsensor udgør sammen IHC output 1-10V et fuldautomatisk styringssystem til mange former for belysning. Systemet fungerer således, at styrken af det elektrisk lys reguleres i forhold til dagslyset. Solsensoren kan indstilles så det kunstige lys dæmpes, des mere energi sparer man. Samtidig opnås et forholdsvis ensartet belysningsniveau. Solsensoren kan også indstilles, så den fungerer ”omvendt”. Det vil sige, at belysningen forstærkes i takt med gallerier og udstillinger, eller ved tunnelindkørsler og andre steder, hvor man ønsker at skabe opmærksomhed.

 

 

 

 

 

 

Belysningsanlæg i Bygningsreglementet (BR95), afsnit 12,9
Blænding
Farvegengivelses indeks
Hvad er god belysning
Lyskildedata

 

 

 

 

 

Kommentar til El-mappen
EL mappen