Belysnings anlæg i Bygningsreglementet (BR95), afsnit 12,9

 

Google

 

 

 

Effektbehov og energiforbrug i belysnjhingen

Stk. 1
Ved udførelse af belysningsanlæg søges energiforbrug og effektbehov begrænset mest muligt under hensyntagen til rummets udformning og anvendelse, herunder krav til belysningens kvalitet og driftstid.
Note:
Begrænsning af energiforbruget kan f.eks. ske ved at følge de metoder og vejledninger, der er angivet i SBI – anvisning nr. 184.
Stk. 2
Belysningsanlæg skal udføres opdelt i zoner med mulighed for benyttelse efter daglysforhold dog aktiviteter.
Note:
Zoneopdeling sikrer, at der er mulighed for at begrænse brugstiden mest muligt. Bestemmelsen indebærer f. eks. At belysningsarmaturer nær vinduer kan udgøre én zone, mens armaturer placeret inde i rummet kan udgøre én eller flere selvstændige zoner. Bestemmelsen kan opfyldes ved at montere manuel op/eller automatisk afbryder for hver zone.
Stk. 3
Belysningsanlæg skal udføres på grundlag af DS700 – serien Retningslinier for kunstig belysning i arbejdslokaler.
Note:
I DS700 - serien findes endvidere:
DS 703 Retningslinier for belysning i sygehuse.
DS 704 Lysteknisk terminologi.
DS 705 Kunstig belysning i tandlægeklinikker.
DS 707 Idrætsbelysning (707.1 – 17) for forskellige idrætsgrene.
Stk. 4
Bestemmelserne i stik. 1 -3 gælder ikke for kirker, muséer, restauranter og beboelsesbygninger.
Stk. 5
Anlæg til belysning af fælles adgangsveje og udendørsarealer, herunder trapper, gange, stier samt indendørs og udendørs parkeringsanlæg skal forsynes med automatisk styring efter dagslysforhold og brugstid, med mindre særlige forhold gør sig gældende, f. eks. sikkerhedshensyn.

Note:
Bestemmelsen gælder også fælles adgangsveje i bygninger.

 
 
 
 
Blænding
Farvegengivelses indeks
Hvad er god belysning
Lyskildedata
Reguleringskomponenter

 

 

 

 

 

Kommentar til El-mappen
EL mappen