Højspændings - ulykker

 

Google
 

 


Ved højspændingsulykker, herunder lynnedslag, påvirkes kroppen som regel med en meget højere strømstyrke (mange ampere) end ved lavspændingsulykker. Ved højspændingsulykker vil der, i modsætning til situationen ved lavspændingsulykker, ofte ske en enkelt, voldsom sammentrækning af hele kroppens skeletmuskulatur, hvorved den tilskadekomne kastes bort fra strømkilden9;181.

Højspændingsulykker kan føre til alvorlige læsioner mange steder i kroppen:

Udbredt forbrænding af huden kan opstå som følge af antændelse af beklædning9.

Ved strømmens indgangs- og udgangssted kan der ses 3°-lignende forbrændinger af begrænset udstrækning. Disse dækker i mange tilfælde over alvorlig læsion af det underliggende væv9;181.

Muskler og sener kan, parallelt med strømmen, lede denne, og derved ødelægges i svær grad9.
Blodkar kan, under selve påvirkningen, trække sig sammen, og efterfølgende kan karvæggen være svækket i en sådan grad, at der opstår udposninger af karret (aneurismer)181.

Påvirkningen af centralnervesystemet fører øjeblikkeligt til bevidstløshed. Læsion af nervebanerne i kroppen kan på længere sigt føre til føleforstyrrelser eller -tab og nedsat eller manglende bevægefunktion9;181.

Hjertestop som følge af hjerterytmeforstyrrelser (oftest ventrikelflimmer).


Ved meget store spændingsforskelle kan strømmen springe gennem luften som en lysbue (cirka 25 cm for hver 100.000 V181). En lysbue kan have en temperatur på 500-2500°C og derfor forvolde alvorlig forbrænding, hvor den rammer huden og forårsage brand. I nogle tilfælde kan lysbuer også springe mellem forskellige områder af kroppen på denne måde, for eksempel ved berøring af en højspændingsledning med hånden, hvor strømmen da kan springe til albuebøjningen og videre til skulderen eller brystkassen derfra6.

 
 
 

 

 

Læser mere i Danske Beredskabsstyrelsen http://www.brs.dk/
Elektrisk stød
Lavspændings - ulykker
 
 
 
 
 
Kommentar til El-mappen
EL mappen