Ekstra beskyttelse

 

Google
 

 

Ved arbejde på, eller i nærhed af spændingsførende dele, er der risiko for uforsætlig berøring med store skader til følge.

Ekstra beskyttelse kan ifølge stærkstrømsreglementet udføres ved følgende metoder:

1, Ekstra isolering
2, Isolationsled
3, Sekundær strømkredse
4, Fejlstrømsafbryder
5, Fejlspændings afbryder
6, Nulling
7, Jording

Her gælder Ohms lov: U = I × R


Eksempel:

Hvis modstander fra hånd til fod er ca. 1000O og spændingsforskellen er 230 V, vil strømmen være ca. 230 mA hvilket er livstruende.

Det er strømmens størrelse, og hvilken vej den går igennem kroppen, der er afgørende for skadens omfang.Ekstra beskyttelse
Ekstra beskyttelse foretages for, at beskytte det menneskelige legeme mod at blive passeret af farlige elektriske strømme.

Strømmens indvirkning på kroppen:

Fra 0 til 0,025A
Ingen indvirkning på hjerteslaget. Krampe kan indtræde.

Fra 0,025 til 0,08A
Uregelmæssige hjerteslag. Ved ca. 0,05A kan bevidstløshed forekomme.

Fra 0,08 til 0,3A
Bevidstløshed, kraftige forbrændinger, hjertekammer flimren.

Over 0,3A
Indre blødninger, hjertestop

 

Vi ser her at det er meget små strømme, der er farlige for mennesker.

De farlige situationer kan opstå, når der på grund af en fejl kommer spænding på et apparats eller en brugsgenstands ydre metaldele.

Den menneskelige krop yder en vis elektrisk modstand. Denne modstand kan variere stærkt fra person til person.


Ekstra isolation


Ved ekstra isolation forstås dobbelt eller forstærket isolation. Det vil sige at apparaterne overalt har dobbelt isolering, og er uden forbindelse til apparatet skal være mærket med følgende mærke for at være godkendt.

 
 
 
 
 
EL mappen