Induktive følere

 

Google
 

 

 

Induktive og kapacitive følere (proximity switches kan oversættes til nærheds følere). Det vil sige følere der kan aktiveres uden at de berøres. Induktive følere anvendes til at omsætte funktionsbevægelser fra bearbejdnings – og produktionsmaskiner til elektrisk signaler.
Den induktive føler er kendetegnet ved, at den kan registrere elektrisk ledende materialer som kan lede et magnetisk felt. Det vil sige alle metaller. De emner der skal registreres behøver altså kun at være i nærheden af føleren, de skal ikke berøre føleren. Det betyder at der ikke skal bruges nogen mekanisk kraft for at aktiverer føleren.
 
 
 
 
 
 
Kommentar til El-mappen
EL mappen