Intelligent bygningsinstallation (IBI)

European installation Bus (EIB)

 

Google
 

 

 

 

Vores stigende krav til vores elinstallationer om fleksibilitet og forenkling, forbundet med ønsket om reduktion af energiforbrug har ført til udviklingen af en ny installationsteknik baseret på en decentral installations bus. Systemet er baseret på et fælles europæisk koncept fra European installation Bus (EIB), som omfatter en lang række europæiske producenter. Firmaerne, som er medlemmer af European Installation Bus Association (EIBA) garanterer, at der står bus – kompatible produkter til disposition. Det betyder, at komponenter fra forskellige producenter kan benyttes i samme EIB – anlæg. Ønsket om større og mere omfattende elinstallation. Den traditionelle elinstallation har her sine begrænsninger. Med EIB kan disse omfattende krav løses på overskuelig og økonomisk acceptabel måde.

Fordele

Ved traditionel elinstallation kræver hver funktion sin egen kabelføring og hvert styringssystem et separat netværk. I modsætning til dette, er det med instabus EIB muligt at styre, overvåge og melde alle driftstekniske funktioner via et fælles kabel – installations bussen. Derved kan energitilførslen føres direkte til forbrugerne uden omveje. Udover reduktion af kabelforbrug giver systemet en række andre fordele: installationer i bygninger kan gennemføres meget enklere og senere udvidelser og modifikationer kan foretages uden problemer. Ved brugsændringer, sker tilpasningen af EIB systemet hurtigt og uproblematisk vha. en enkel omprogrammering af bus – deltagerne uden, at der skal trækkes nye kabler.
Denne omprogrammering foretages ved hjælp af en PC som er tilkoblet EIB – systemet. I Pc’en er der installeret et windowsbaseret projekterings og idriftsættelses – softwaresystem EIB Tool Software (ETS),
EIB kan også tilsluttes andre systemer, fx Central Tilstand og Styring (CTS) og Integrated Services Digital Network (ISDN) mm. Den modulære opbygning sikrer, at man med fordel kan benytte EIB i private hjem, hoteller, skoler, banker, kontorbygninger o. lign.

Kommunikation

Instabus EIB er et decentralt, hændelsesorienteret bus – system med seriel datakommunikation for styring, overvågning og rapportering af driftstekniske funktioner.
Ved hjælp af en fælles kommunikations – bus, kan alle bus – deltagere som er tilkoblet, udveksle informationer.
Dataoverførslen sker serielt og efter præcist fastlagt regler (bus – protokol). Informationerne, som skal overføres, bliver sendt i et telegram og bliver transporteret fra en sensor (kommandogiver) via bussen til en eller flere aktorer (kommandomodtagere).
En dataoverførsel afsluttes ved en kvittering fra modtager til afsenderen. Hvis denne kvittering udebliver, gentages overførslen indtil tre gange. Hvis der stadigvæk ikke bliver kvitteret telegrammet, bliver transmissionen afbrudt og fejlen bliver registeret i hukommelsen hos afsenderne.
På instabus EIB – bussen er den 24 V DC 2 – leder bus både til data1kommutation og forsyning til busdeltagerne, som er på den pågældende linje.

EIB’s topologi

EIB er en linje, hvor der kan kobles op til 64, komponenter (deltagere).
Linjerne adskilles med en linjekobler. Med linjekoblere kan op til 15 linjer kobles sammen til et område.
Ved områdekobler kan indtil 15 områder koblers sammen til en større enhed. På områdelinjen kobles grænsefladtilslutning til fremmede systemer fx Central tilstand og
Styring (CTS) og Integrated Services Digital Network m.m..

 

 

 

 

Formål med IBI el-installationer
Defintion af intelligent bygningsinstallation (IBI)

 

 

 

 
EL mappen