Tillednings tværsnittet for mærkestrømmen

 

 

Google
 

 

 

 

For tilledninger, som tilsluttes udløbsrosetter o.l., skal der være følgende sammenhæng mellem ledertværsnittet for tilledningen og mærkestrømmen for den nærmeste foransiddende kortslutningsbeskyttelse i den faste installation:

 

Ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 (SB) Tabel 43 C

 

 

 

 

EL mappen