Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 (SB)

 

 

Google
 

 

 

 

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 (SB) - opbygning

Overordnet      
1
Del 1    
    § 11 Gyldighedsområde
    § 12 Formål
    § 13 Grundlæggende principper
       
Definitioner      
  Del 2    
    § 21 Definitioner og ordforklaringer
       
Projekteringsgrundlag      
  Del 3    
    § 30 Almindeligt
    § 31 Forsyning og opbygning
    § 32 Ydre forhold
    § 33 Indbyrdes tilpasning
    § 34 Vedligeholdelse
    § 35 Nødforsyning
       
Metoder      
  Del 4    
    § 41 Beskyttelse mod chok
    § 42 Termiske påvirkninger
    § 43 Overstrøm
    § 44 Overspænding
    § 45 Underspænding
    § 46 Adskillere / afbrydere
    § 47 Anvendelse af metoder
    § 48 Relation til ydre forhold
       
Valg og installation      
  Del 5    
    § 51 Fælles bestemmelser
    § 52 Ledningssystemer
    § 53 Koblingsudstyr
    § 54 Jordingsanlæg
    § 55 Andet udstyr (generatoranlæg)
    § 56 Nødforsyninger
       
Installation test      
  Del 6    
    § 61 Eftersyn / afprøvning
    § 62 Drift / vedigehold
    § 63 L - AUS
       
Særlige installation      
  Del 7    
    § 701 Badekar
    § 702 Svømmebassiner
    § 703 Saunaer
    § 704 Byggeplad
    § 705 Landbrug og gartneri
    § 706 Snævre ledende rum
    § 707 Databehandling
    § 708 Campingplad
    § 709 Marinaer
    § 710 Disponibelt
    § 711 Udstillinger
    § 712 Disponibelt
    § 713 Møbler
    § 714 Fri luft
    § 715 Ekstra lav spænding
       
Danske regler      
  Del 8    
    § 801 Boliger
    § 802 I fugt eller vand
    § 803 Kapslingsklasser (IP-kode)
    § 804 Forsamlingslokaler og butik ol.
    § 805 Nødbelysning
    § 806 Sprængstorfum
    § 807 Gulv og loftvarme
    § 808 Varmekabelanlæg
    § 809 Elektrodegryder
    § 810 Nødafbrydere for neonanlæg
    § 811 Mmidlertidige
    § 812 Lysbuesvejsning ol.
    § 813 Elektriske betjeningsrum
    § 814 Installatino af tavler
    § 815 Kanal og skinne
    § 816 Transportable ol.
       
       
 
 
 
EL mappen