Sikkerhedskvalitetsstring SKS - skema og mappen

 

 

Google
 

 

 

 

Sikkerhedskvalitetsstring SKS skema og mappen

 

 

Sikkerhedskvalitetsstring SKS skema og mappen

Installationskontrolskema
Anvendes ved nyinstallation eller udvidelse af faste installationer

Oprettet den
Revisions nr.
Udarbejdet af:
 

 

 

 
Ja
Nej
U. akt.
Bemærkninger
Er der tale om helt ny installation?        
Er der tale om udvidelse af eksist. Installation?        
Er noget ødelagt i forbindelse med installationen?        
Er dette anmeldt til forsikringsselskab?        
Er alle nye installationer udført i h.h.t. SB 6?        
Er nye installationer afprøvet i h.h.t. SB 6?        
Er installationsformer korrekte?
(tæthed, afstande, tværsnit, spændingsfald o.l.)
       
Er kapslingsklasser korrekte?
(IP xx, klasse I/II/III)
       
Er beskyttelse mod indirekte berøring i orden?
(Beskyttelsesledere / HPFI) (Måles i gruppetavle)
       
Er supplerende udligningsforbindelser installeret og målt?
(Måles på brugsgenstande)
       
Er I¬k min. målt i fjerneste tilslutningssted / skema?        
Er der fundet gamle gennemføringer som bør brandtætnes?        
Er dette udført?        
Er evt. SELV / PELV kredse kontrolleret?        
Er evt. SELV / PELV kredse kontrolleret?
(Lavvolts - installationer) & (Strøm, spænding fald)
       
Er alle klemmer efterspændt, er låg dæksler o.l. monteret?        
Er kabler og tilledninger korrekt aflaster?        
Er kabler, samlinger og gruppetavle(r) opmærket?        
Er forsyningsspænding målt?        
Er strømme kontrolleret? (Målt på gruppeafbryder)        
Er evt. motorværn o.l. indstillet korrekt?        
Er fasefølge / omdrejningsretning kontrolleret?        
Er nødvendig dokumentation udleveret til ejer / bruger?        
Er eventuelle brugervejledninger afleveret?        
Findes der tegninger / beskrivelse?        
Er der udført kvalitetssikringshåndbog?        
Er der fundet synlige mangler ved den eksisterende installation?        
Er kunden informeret om installationens fejl og mangler?        
Er der ryddet op / støvsuget?        
Er dokumentation evt. beregninger arkiveret?        
Er eksistens samvittighedsfuldt udfyldt?        
         
 
 
 
EL mappen