Nødstop

 

 

 

Google

 

 

Nødstop

Formålet med nødstop er at fjerne en pludselig opstået farlig situation. Nødstop skal bevirke, at farlige maskinbevægelser o.lign., stoppes/nedbremses hurtigt, og at maskindele evt. reverseres til en ikke farlig position.

Disse krav medfører i flere situationer, at nødstop ikke betyder, at anlæg skal gøres spændingsløse, men at de opståede farlige situationer fjernes med sikkerhedsfunktioner, der udføres ved hjælp af sprligt sikrede (f.eks. dublerede og overvågede) elektriske styre- og effektstrømkredse, hvor koblingsudstyret har tvangsførte kontakter og den nødvendige brydeevne.

Krav til nødstop

Både Stærkstrømsbekendtgørelsen SB og Arbejdstilsynets AT bestemmelser foreskriver særlige krav til udformningen, identifikationen, de elektriske/mekaniske- og funktionsmæssige egenskaber samt til placeringen af et nødstop.

 

  1. Udformning og identifikation foreskriver primært et rødt paddehattetryk placeret med gul kontrast baggrund. Hvor stænger, håndtag eller wire anvendes til påvirkning af nødstop, skal disse være røde og skilte med ordet "Nødstop", skal placeres i rimeligt omfang i forbindelse med disse påvirkningsorganer. 
  2.  

  3. De elektriske/mekaniske krav til nødstop er, at kontaktsættene skal kunne tvangs brydes. Dvs. at selvom kontakterne evt. er sammensvejste, vil en påvirkning af nødstoppet bevirke, at kontakterne tvinges fra hinanden (hammer og mejselmetoden).

    

  4. Funktionsmæssigt skal et nødstoptryk låses i påvirket tilstand, inden det elektriske nødstopsignal gives, og en tilbagestilling af nødstoptrykket må ikke bevirke genstart af nogen driftsfunktion på den pågældende maskine.

    

  5. Maskiner, der af driftstekniske grunde ikke kan afsærmes eller indrettes således, at farlige situationer (risiko for personskade) kan undgås, skal have nødstop ved farestederne til at stoppe den evt. falig situation, der kan opstå ved en fejl. Nødstop skal således ikke nødvendigvis omfatte hele maskinen, men under alle omstændigheder de farlige steder.

    

  6. Der skal være nødstop sammen med de almindelige betjeningsorganer (f.eks. start/stop tryk) hvis et funktinssvigt af disse kan medføre fare. Dette nødstop skal også kunne stoppe ale de falige bevægelser, der måtte kunne opstå i forbindelse med den proces, starttrykket har sat igang. det kan således være et hovednødstop for hele maskinen.

 

Afbrydere/adskillere, der primært har en anden funktion end nødstop, skal dog jvf. Stærkstrømsbekendtgørelsen SB have nødstop-egenskaber såfremt betjeningsgrebet er rødt.

 

 

 

 

 

Sikkerheds afbryder

 

 

 

 

 

Kommentar til El-mappen
EL mappen