Farver på indikatorlamper

 

Google
 

 

 

Farver på indikatorlamper og deres betydning med hensyn til maskinens tilstand.


Fra maskinsikkerhed elektrisk materiel på maskiner afsnit 204-1 2. udgave §10.3.2.

Medmindre andet er aftalt mellem leverandøren og brugeren, skal indikatorlampernes (ledelamper) glas være farvekodet med hensyn til maskinens tilstand (status) i henhold til tabel 3. Der kan være tildelt alternative betydninger i henhold til et af følgende kriterier:

- Sikkerhed for personer og miljøet.
- Det elektriske materiels tilstand.


 
 
 
 
 
 
Kommentar til El-mappen
EL mappen