Vekselstrømmens værdier

 

 

Google

 

 

 

Mens jævnstrøm eller jævnspænding kun er karakteriseret ved en værdi (A eller V), knytter der sig flere karakteristiske størrelser til vekselstrøm eller vekselspænding.

 

 

 

Kurvens højeste værdi kaldes maksimalværdien eller spidsværdien (peak-værdi), fra plus max. og til minus max. har man "spids til spids" værdien (peak to peak).

 

I praksis benyttes maksimalværdier ikke ret meget, det er mere bekvemt at benytte effektivværdien.

 

Effektivværdien af en vekselstrøm er defineret således:

 

at en vekselstrøms effektive værdi er 1 A vil , at den udvikler samme varme i en given modstand som en jævnstrøm på 1 A.

 

Kendes en vekselstrøms maksimal værdi, kan den effektive værdi beregnes således:

 

Ieff = Imax * sinj

Ieff = Imax * 0,707

 

Hvor vinkel j er vinklen fra punkt, hvorfra strømmen skal beregnes til det nærmeste nulpunkt.

 

I praksis benyttes forholdet

 

 
 
 
EL mappen