Stjerne - Trekant (Y/D) start

 

 

Google

 

 

 

Stjerne - Trekant (Y/D) start

Automatisk stjerne – trekant (Y/D) start anvendes af hensyn til automatisk drift, hvor motorstørrelsen samtidig kræver denne startmetode.
Termorelæet placeres i motorens faseledninger, således at de enkelte bimetaller gennemløbes af fasestrømmene. Dette betyder, at strømmen gennem et bimetal er kvadratrod 3 mindre end den netstrøm, der går i tilledningerne til omskifteren.

Hovedstrømsskema

Den almindelige stjerne – trekant (Y/D) omskifter består af et termorelæ og tre kontaktorer.
Indstilling af termorelæ
Det termiske relæ indstilles på 0,58 gange motorens mærkestrøm.
Motoren er således beskyttet både i stjerne og trekantkobling, da 0,58 gange mærkestrømmen svarer til den strøm motorviklingerne kan tåle når den kører i stjerne.

 

Induceret spænding

Ved omkobling fra stjerne – til trekantforbindelse er det vigtigt at tage hensyn til omkoblingsstrømstødet forårsaget af de inducerede spændinger i motorens viklinger, dvs. at feltet fra motoren i stjernekobling helst skal nå at forsvinde, inden trekantfeltet opbygges.
Ved en vekselspænding på 50 Hz regnes dette felt at være forsvundet efter ca. 80 ms, svarende til fire perioder af spændingen.
For at tage højde for dette problem er moderne omskiftere forsynet med en fast indstillet tids forsinkelse, for kobling fra stjerne til trekant på 50 – 80 ms.

 

Stjerne - trekant (Y/D) start af motor

Nøgleskemaet viser en trykkontaktstyret automatisk stjerne – trekant (Y/D) omskifter med justerbart tidsrelæ, som styrer hvor lang tid motoren skal køre i stjerne, inden omskiftningen til trekant sker.
Desuden har tisrelæet en fast tid på 75 ms, som for sinker omskiftningen fra stjerne til trekant.

 

Hasard

I automatiske anlæg med relæsystemer kan der optræde kapløb, også kaldet hasard, mellem to eller flere kontakter. Kontakterne (konkurrerer) om, hvem der først kan udføre ordre; resultatet kan være, at en tilstand der ikke var tilsigtet indtræffer.

 

 

 

DpS CAD-center ApS for PC schematic (DPS)

 

 

 

EL mappen