Fiber optisk kabel

 

 

Google
 

 

 

 

Fiber optisk kabel

 

 

Fiber optisk kabel

 

 

Det fiber optiske kabel kaldes ofte i daglig tale for et lyslederkabel. Denne type kabel benyttes almindeligvis, når der skal transmitteres større datamægder over store afstande. Kablet er immunt overfor elektromagnetisk støj og er derfor også svært at "aflytte". I praktiske situationer benyttes oftest fiberoptiske kabler med 2 ledere (eller to separate kabler med én leder), da dette muliggør fuld duplex. Den ene leder bruges til at sende og den anden til at modtage data. Stikforbindelsen til kablerne med to ledere kaldes SC-SC.De fiber optisk kabel fås i to grundudgaver: Singlemode og multimode. Den væsentligste forskel på disse er, at multimode - kabler kan transmittere lys af flere bølgelængder, hvor singlemode kun kan transmittere monokromt lys (lys med én enkelt bølgelængde).Fordelen ved at singlemode - kablet kun arbejder med én bølgelængde er, at cladding - laget undgås og at der ved singlemode - kablet opnås en større båndbredde til den enkelte bølglænge, end det er muligt at opnå i et multimode kabel. Det er dyrere og mere besværligt at anvende singlemode - end multimode - kablet, idet singlemode - kablet kræver mere avanceret udstyr i sender - og modtagerenderne. Multimode - kablet er opbygget omkring en glasfiberkerne, som er omsluttet af et cladding - lag. Cladding - lag er et enkelt glaslag, der har varierende diffraktionskoefficient (grad med hvilken lys afbøjes). Derved kan cladding - laget afbøje lys med mange forskellige bølgelægder således, at alle de forskellige bølgelængder kommer frem i den modatte ende af kablet samtidigt. Cladding 'en er omsluttet af en robust plastkappe. Fiber optisk kabel er ikke ligefrem en let kabeltype at installere. Man bliver ofte nødt til at terminere koblingspunkterne manuelt, hvilket skal gøres med stor nøjagtighed. På grund af glasfiberen i midten af kablet, er kablet meget følsomt overfor bøjninger. Kan man leve med disse ulemper, har man et kabel, der leverer den største båndbredde af de tre omtalte kabeltyper.

 

 

 

Fiber optisk kabel farvekode
 

 

 
EL mappen