Antenneanlæg frekvensopdeling til TV

 

 

Google
 

 

 

 

De Frekvensopdelinger

 

De frekvenser, der overføres gennem fællesantenneanlæg til radiofoni og TV, ligger mellem 10 kHz og 900 MHz.Benævnelse af frekvensområder kan være som følger:

 

Radiobølgernes frekvensområder

Frekvensområde
Bølgelængde
Betegnelse
Forkortelse
(Betydning)

10 - 30 kHz

30 - 300 kHz

30 - 10 km

10 - 1 km

Langbølger

VLF

LF

Very low frequencies (meget lave frekvenser)

Low frequencies (lave frekvenser)

300 - 3000 kHz 1000 - 100 m Mellembølger MF Medium frequencies (mellemfrekvenser)
3 - 30 MHz 100 - 10 m Korbølger HF High frequencies (højfrekvens)

30 - 300 MHz

300 - 3000 MHz

3000 - 30000 MHz

10 - 1 m

100 - 10 cm

10 - 1 cm

Ultrakorte bølger

VHF

UHF

SHF

Very high freqencies (meget høje frekvenser)

Ultra high grequencies (ultrahøje frekvenser)

Super high frequencies (superhøje frekvenser)

         
 
 
 
EL mappen