Parallel forbindelse el teori

 

 

Google
 

 

 

Jævnstrømsteori om parallel forbindelse teori

 

Tilsluttes modstande så spændingen er fælles, kaldes det en parallel forbindelse.

 

 

 

 

Regler for parallel forbindelse teori

 

Spændingen over alle modstande er den samme. Strømmen i tilledningerne er lig med summen af strømmene gennem de enkelte modstande. Fx. I-total=I1+I2+I3 osv. Den resulterende modstand Fx. R1 kan findes ved at dividere den samlede strøm(strømmen i tilledningerne) op i spændingen. Fx. R1= U/I(Ohms lov) osv. Evt. se kemaet for parallelt forbindelsen
Den resulterende modstande er altid mindre end den modste af enkeltmodstandene.

 

 

Reciprokformlen for parallel forbindelse teori

 

Den resulterende modstand kan også findes ved brug af kemaets formel(den første formlen)

 

 

Serie forbindelse el teroi
Kombinerede forbindelse el teori (Blandede forbindelse)
 
 
 
EL mappen