Matematik

 

SI - enheds systemet

 

Google

 

 

Grundenhederne for SI - enheds systemet

 

 

SI-enheder

Betegnelse

Enhed

Symbol

Omregning til andre SI-enheder

Beskrivelse

Længde

Meter

m

Definerer af længden

Masse

Kilogram

kg

Definerer af den kilogram

Tid

Sekund

s

Definerer af tids perioder

Temperatur

Kelvin

K

Definerer af termodynamiske tempertur

Strømstyrke

Ampere

A

Definerer af strømstyrken i ledere

Lysstyrke

candela

cd

 
Definerer lysstyrken i en given retning af ens lyskilde, som udsender monokromatisk lys

Vinkel(plan-)

Radian

rad

   

Rumvinkel

Steradian

sr

   

Frekvens

Hertz

Hz

1/s
Definerer antallet af strøms svingninger per sekund i frekvens

Kraft

Newton

N

kgm/s^2
Definerer et kilogram på en acceleration i sekund

Tryk

Pascal

Pa

N/m^2*

Energi

Joule

J

Nm
 

Effekt

Watt

W

J/s
 

Elektricitetsmængde

Coulomb

C

As
 

Elektrisk spænding

Volt

V

W/A
 

Elektrisk kapacitans

Farad

F

C/V
 

Elektrisk impedans

Ohm

W

V/A
 

Elektrisk ledningsevne

Siemens

S

!/
 

Magnetisk flux

Weber

Wb

Vs
 

Fluxtæthed

Tesla

T

Wv/m^2
 

Elektrisk induktans

henry

H

Wb/A
 

Lysstrøm

Lumen

lm

cd sr
 

Belysningsstyrke

Lux

lx

lm/m^2

 

Længde

Meter (m)
Er defineret som længden af den vej, lyset løber i det tomme rum i løbet af tiden 1/299.792.458 sekund.

 

Masse

Kilogram (kg)
Er defineret som massen af den internationale normal for kilogram.

 

Tid

Sekund (s)
Er defineret som varigheden af 9.192.631.770 perioder af strålingen af Cs-133 atomet ved overgang mellem grundtilstandens to hyperfinstruktur-niveauer.

Elektrisk strøm

Ampere (A)
Er defineret som strømstyrken af en konstant elektrisk strøm, der når den løber i to paralelle uendelig lange ledere med forsvindende lille cirkulært tværsnit og som anbragt i det tomme rum med en meters afstand, bevirker at den ene leder påvirker den anden med kraften 2×10-7 Newton for hver meter.

Termodynamisk temperatur

Kelvin (K)
Er defineret som 1/273,16 af vands trippelpunkts termodynamiske temperatur.

 

Stofmængde

Mol (mol)
Er defineret som den stofmængde af et system der indeholder lige så mange elementære dele som der er atomer i 0,012 kilogram C-12.

Lysstyrke

Candela (cd)
Er defineret som lysstyrken i en given retning af en lyskilde, som udsender monokromatisk lys med frekvensen 540×1012Hz, og hvis strålingsstyrke i denne retning er 1/683W pr. steradian.
Afledede enheder

Frekvens

Hertz (Hz)
1 Hz = 1 s-1

Kraft

Newton (N)
1 N = 1 kg*m/s2

Tryk, spænding

Pascal (Pa)
1 Pa = 1 N/m2

Arbejde, energi, varmemængde

Joule (J)
1 J = 1 N*m

Effekt

Watt (W)
1 W = 1 J/s

Elektrisk ladning

Coulomb (C)
1 C = 1 A*s

Elektrisk potential, elektromotorisk kraft, elektrisk spænding

Volt (V)
1 V = 1 W/A

Elektrisk kapacitans

Farad (F)
1 F = 1 A*s/V

Elekrisk resistans

Ohm (stort græsk omega)
1 ohm = 1 V/A

Elektrisk konduktans

Siemens (S)
1 S = 1 ohm-1

Magnetisk flux

Weber (Wb)
1 Wb = 1 V*s

Magnetisk induktion, magnetisk fluxtæthed

Tesla (T)
1 T = 1 Wb/m2

Induktans

Henry (H)
1 H = 1 V*s/A

Celsiustemperatur

Grad Celsius (°C)
1 °C = 1 K, t °C = T K - 273,15 K

Lysstrøm

Lumen (lm)
1 lm = 1 cd*sr

Belysningsstyrke, illuminans

Lux (lx)
1 lx = 1 lm/m2

aktivitet (radioaktivitet)

Becquerel (Bq)
1 Bq = 1 s-1

Absorberet dosis (radioaktivitet)

Gray (Gy)
1 Gy = 1 J/kg

Dosisækvivalent (radioaktivitet)

Sievert (Sv)
1 Sv = 1 J/kg

Vinkel

Radian (rad)
En radian er en plan vinkel, som af en cirkel med centrum i vinklens toppunkt udskærer en cirkelbue lig cirklens radius.

Rumvinkel

Steradian (sr)
En steradian er den rumvinkel, som af en kugleflade med centrum i rumvinklens toppunkt udskærer et areal lig arealet af et plant kvadrat, hvis side er kuglens radius.

Andre enheder

Størrelse

Navn

Symbol

Definition

Tid

minut

min

60 s

 

time

h

60 min

 

døgn

d

24 h

vinkel

grad

°

1/180 rad

 

minut

'

1/60°

 

sekund

"

1/60'

 

gon

gon

1/200 rad

Volumen

liter

l, L

1 dm3

Masse

ton

t

103 kg

Tryk

bar

bar

105 Pa

Præfikser, som bruges til at
danne multipla af SI-enhederne

Det enheden skal
ganges med

Navn

Symbol

1024

yotta

Y

1021

zetta

Z

1018

exa

E

1015

peta

P

1012

tera

T

109

giga

G

106

mega

M

103

kilo

k

102

hekto

h

10

deca

da

10-1

deci

d

10-2

centi

c

10-3

milli

m

10-6

micro

µ

10-9

nano

n

10-12

pico

p

10-15

femto

f

10-18

atto

a

10-21

zepto

z

10-24

yocto

y

 
 
 
 
 
Kommentar til El-mappen
EL mappen