Målinger på elinstallationer med sikkerheden

 

Google
 

 

Målinger på el installationer med sikkerheden

Efterhånden som fordelingssystemer og belastninger bliver mere komplekse, forøges risikoen for transiente overspændinger. Moterer, hondensatorer og effektkonvertere som f.eks. frekvensomformere kan gernerere mange spidser. Lynnedslag i udendørs kabler forårsager også ekstremt farlige højenergi - transienter.

Hvis du foretager målinger på elinstallationer udgør disse transienter "usynlige" og stort set uundgåelige farer. De opstår regelmæssigt i lavspændingsinstallationer og kan opnå spidsværdier på flere tusind volt. For at beskytte dig mod transienter skal der indbygges sikkerhed i testværktøjet.

 

Hvem udvikler målinger på el installationer med sikkerhed i standarder?

IEC (International Electrotechnical Commission) udvikler generelle internationale sikkerhedsstandarder for elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug. IEC 61010-1 er grundlager for følgende nationale standarder:

 • USA ANSI/ISA-S82.01-94
 • Canada CAN C22.2 nr.1010.1-92
 • Europa EN61010-1:2001

 

El installations kategorier for Overspænding

IEC 61010-1 specificerer kategorierne for overspænding, der er baseret på afstanden mellem udstyret og effektkilden og den naturlige dæmpning af transient energi, der opstår i et elektrisk distributionssystem. Højere kategorier er tættere på effektkilden og kræver større beskyttelse.

Inden for hver installationskategori findes der spændingsklassifkationer. Det er kombination af installationskategori og spændingsklassifikation, der bestemmer den maksimale transientabsorberingsevne i instrumentet.

 

 

Overspænding - kategori

Overspæding - kategori

Korfattet

Eksempler

KAT I
Elektronisk
 • Beskyttet elektronisk udstyr.
 • Udstyr tilsluttet (kilde-) kredsløb hvor der er taget forholdsregler til at begrænse transientoverspændinger til et passende lavt niceau.
 • Enhver kilde med håj spænding og lav energi, der er afledt fra en omformer med en modstand med højt viklingstal, f.eks. højspændingssektionen i en fotokopimaskine.
KAT II
Enfasede stikforbundne
 • Instrumenter, bærbare værktøjer og andre husholdnings - og tilsvarende belastninget.
 • Kontakter og lange stikledninger.
 • Kontakter mere end 10 meter (30 fod) fra KAT III - kilde.
 • Kontakter mere end 20 meter (60 fod) fra KAT IV - kilde.
KAT III

Trefasedistribution, inklusive enfaset reklamebelysning

 • Udstyr i faste installationer, så som koblingsudstyr og flerfasemotorer.
 • Strømskinne og hovedstrøm i industrianlæg.
 • Hovedstrøm og korte stikledninger samt ledninger i fordelingstavler.
 • Belysningssystemer i større bygninger.
 • Instrumentudgange med korte forbindelser til serviceindgangen.
KAT IV

Trefaset ved forsyningstilslutning og alle udendørs ledere

 • Refererer til "installationens start", dvs. hvor lavspædingsforbindelsen omformes til brugsspænding.
 • Elmålere, primært overstrømsbeskyttelsesudstr.
 • Udendørs og serviceindgang, indføringskabel fra mast il bygning, fremløb mellem måler og tavle.
 • Luftledning til fritliggende bygning, nedgravet kabel til dykpumpe.

 

 

 

 EL mappen